Bak utviklingen og driften av kulturhuset står Stiftelsen Ringerike kultursenter, som er etablert av det brede kulturliv i Ringeriksregionen.

De lokale banker, Ringerike kommune og Regionrådet for Ringeriksregionen har bidratt til at etableringen har vært mulig. Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner bidrar årlig også med midler til driften av kulturhuset.

På eiendomssiden har vi god hjelp av Ringerike sparebanks kulturstiftelse som er majoritetseier av kulturhuset.

Her finner man stiftelsens formål og vedtekter.

Styret i Ringerike kultursenter 2019-2020

• Styreleder: Per-Arne Hanssen
• Styremedlem: Ole Magnus Grønli
• Styremedlem: Knut Haugerud
• Styremedlem: Werner Jacobsen
• Styremedlem: Gunn Edvardsen
• Styremedlem: Inger Helen Wien
• Varamedlem: Aud Jorun Wilhelmsen

Styret valgt på rådsmøte september 2019.


Sparebank1